Välkommen hit!

Den här hemsidan handlar om särskilt begåvade vuxna. Finns det några speciella kännetecken? Hur fungerar de? På vilka områden gör begåvningen egentligen någon skillnad?


Syftet med sidan är information till dig som

Man kan mena många olika saker när man säger "särskild begåvning". Jag syftar på en hög nivå av generell begåvning (intelligens) om jag inte specifikt skriver något annat.

Denna hemsida är ett privat initiativ av Staffan Harling, leg psykolog och specialist inom Arbets- och organisationspsykologi. Allt arbete med sidan sker ideellt.Avskalad bild på en laptop och en kaffekopp som står på ett skrivbord